Statut

 Program

 Zarząd

 Kontakt

 Aktualnośći

Galeria
 
 
 KORONA
Powered by AUT-Tech

KLUB POLSKI KORONA

STRONA GŁÓWNA

KLUB POLSKI "KORONA"

Prezentacja Klubu "KORONA"
Pierwsza organizacja o nazwie Klub Polski "Korona" powstała w 1992 roku w Kolonii. To, że nawiązaliśmy do tej nazwy, powołując do życia w 2001 roku stowarzyszenie społeczno-kulturalne w Ratowicach wynikało z wielu względów. Zasadniczym był fakt, że w powstanie obu tych organizacji zaangażowane były te same osoby, oraz to, iż charakter, cele statutowe i formy działania, są podobne. Np. Klub Koloński przyjął w swoich założeniach utrzymywanie bliskich kontaktów z rodakami w Kraju, natomiast statutowym celem Klubu Ratowickiego jest współpraca ze środowiskami polonijnymi. Widocznym efektem tej współpracy jest wspólna redakcja naszego pisma "Korona Polska". Klub Polski "Korona" ma charakter oddolnej środowiskowej inicjatywy społecznej. Jest otwarty na wszystkich ludzi dobrej woli chcących pracować na rzecz środowiska. Pracować na tyle na ile pozwalają im czas i możliwości. W tych dziedzinach, w których czują się najpewniej i wiedzą, że w taki właśnie sposób będą społecznie najbardziej przydatni. Chcemy aktywizować społeczność lokalną, inspirować do twórczego wysiłku, ukazywać możliwości jakie otwierają się przed grupą działającą w sposób zorganizowany. Staramy się realizować w praktyce hasło "w jedności siła". Klub Polski "Korona" nie jest stowarzyszeniem o charakterze politycznym. Nie stawia żadnych wymogów ani barier o charakterze ideologicznym. Nie oznacza to jednak, że do stowarzyszenia może należeć każdy. Nie chcemy, żeby członkami Klubu zostały osoby, które nie przynoszą chluby środowisku lub takie, które na przynależność patrzą przez pryzmat partykularnych korzyści.
...volenti nihil difficile.


Pismo Korona Polska.doc